Servisiramo sve vrste ortopedskih pomagala

Imamo dugogodišnje iskustvo sa servisiranjem svih vrsta ortopedskih pomagala.Kontaktirajte nas i dolazimo na kućnu adresu. Kontakt.

Početak